Blogger Templates

Followers

Thursday, September 6, 2012

Pertahankan!


Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang PALING DIBENCI Allah ialah cerai.” {HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah}
KEWAJIBAN SEMUA MUSLIM ADALAH MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA

Renungkanlah: perceraian tidak hanya SANGAT MENYAKITKAN pihak yang bercerai, namun juga buah hati yang tidak mengetahui asal muasal dan duduk perkara, lebih parahnya lagi perceraian membuat PIHAK KETIGA (Syaitan Laknatullah) TERTAWA PUAS dengan maksud dan tujuan yang terselubung.
Agar tidak terjadi perceraian, maka suami harus bertanggung-jawab penuh memberi nafkah lahir batin pada isterinya dan keluarganya serta memperlakukan mereka dengan baik.
Namun pihak isteri juga wajib menghargai suami, menerima apa adanya suami entah dalam hal kebaikan maupun keburukannya, menerima pemberiannya dengan ikhlas tanpa syarat apapun, isteri juga harus belajar memahami bahwa suami adalah pemimpin keluarga bagaimanapun keadaannya.
ngatlah tatkala seorang pembantu dari Hushain bin Muhsin bercerita perihal suaminya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepadanya,“Lihatlah kedudukanmu dihadapannya, ia adalah surga dan nerakamu.” {HR. Nasa’i}
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..” {An Nisaa’:34}

” Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ” {QS Al-Furqan : 74}
***selagi kita ni bergelar manusia, selagi itulah masalah sentiasa akan datang menguji,,,

No comments: